Προγράμματα Σπουδών

Στην “ΑΝΟΔΟ” δημιουργούνται συνεχώς ΝΕΑ τμήματα σπουδών για όλες τις ΤΑΞΕΙΣ του Λυκείου και για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Α’ Τάξη ΝΕΟΥ Λυκείου

Κατά τη χειμερινή περίοδο, που αρχίζει από το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, στο Φροντιστήριό μας ξεκινούν τη λειτουργία τους για τους μαθητές της Α’ Λυκείου ειδικά ολιγομελή τμήματα, με πρόγραμμα εναρμονισμένο πλήρως στις απαιτήσεις του ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Το πρόγραμμα σπουδών της ¨ΑΝΟΔΟΥ¨ ανταποκρίνεται σε δύο βασικούς στόχους:

  1. Την εξοικείωση των μαθητών στις νέες μεθόδους αξιολόγησης, που επιτυγχάνεται με πολλά ωριαία τεστ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ διαγωνίσματα καθώς και με 2ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης.
  2. Τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής γνώσεων στα μαθήματα:
  • ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία)
  • ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία).

Με τη σωστή προετοιμασία στην ¨ΑΝΟΔΟ¨, οι μαθητές μας θα είναι σε θέση:

    1. Να επιτυγχάνουν στο σχολείο άριστες επιδόσεις,
    1. να έχουν αφομοιώσει την ύλη των βασικών μαθημάτων εκείνων, στα οποία θα διαγωνιστούν γραπτώς στο τέλος της χρονιάς και
  1. να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και την υποδομή για την ομάδα ΘΕΤΙΚΩΝ ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ σπουδών που θα κληθούν να ακολουθήσουν στη Β΄ Λυκείου.

Έναρξη μαθημάτων: Aρχες Σεπτεμβρίου

Λήξη μαθημάτων: Με τη λήξη του σχολικού έτους

Τα διαγωνίσματα και τα Ωριαία Τεστ δεν συμπεριλαμβάνονται στις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας.