Προγράμματα Σπουδών

Στην “ΑΝΟΔΟ” δημιουργούνται συνεχώς ΝΕΑ τμήματα σπουδών για όλες τις ΤΑΞΕΙΣ του Λυκείου και για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Β’ Τάξη NEOY λυκείου

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου επιλέγουν υποχρεωτικά είτε τον κύκλο των ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ είτε τον κύκλο των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ είτε τον κύκλο των ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ είτε τον κύκλο των ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές καλούνται να διαγωνιστούν γραπτώς σε όλη την ύλη των μαθημάτων, με την τράπεζα θεμάτων να είναι προαιρετική.

Εμείς στην ¨ΑΝΟΔΟ¨, προβλέποντες τις καινοτομίες του νέου συστήματος εντάξαμε τα προγράμματα σπουδών μας σε διετή κύκλο σπουδών και προετοιμασίας, ο οποίος ξεκινά από αρχές Σεπτεμβρίου με τη διδασκαλία της βασικής ύλης των μαθημάτων της Β΄ Λυκείου, συνεχίζεται με τη σταδιακή διδασκαλία και αφομοίωση της ύλης βασικών μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου και κορυφώνεται στο τέλος της χρονιάς με τη διεξαγωγή των γραπτών σχολικών Εξετάσεων.

Έναρξη μαθημάτων: Πρώτη Σεπτεμβρίου

Λήξη μαθημάτων: Με τη λήξη του σχολικού έτους

  • Τα διαγωνίσματα και τα Ωριαία Τεστ δεν συμπεριλαμβάνονται στις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας.

***