Προγράμματα Σπουδών

Στην “ΑΝΟΔΟ” δημιουργούνται συνεχώς ΝΕΑ τμήματα σπουδών για όλες τις ΤΑΞΕΙΣ του Λυκείου και για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Γ’ Τάξη ΝΕΟΥ λυκείου

Στην “ΑΝΟΔΟ”, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, έχουμε ετοιμάσει το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα ώστε ο μαθητής της Γ’ Λυκείου να εκπληρώσει τους στόχους του.

ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

αααα

ααααα

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτο δεκαήμερο Ιουνίου

Διάρκεια μαθημάτων: Πέντε εβδομάδες

  • Τα διαγωνίσματα και τα Ωριαία Τεστ δεν συμπεριλαμβάνονται στις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας.

hdhh

***

γκξγγγ

XEIMEΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ααα

ααα

Έναρξη μαθημάτων: Αρχές Σεπτεμβρίου

Λήξη μαθημάτων: Με τη λήξη του σχολικού έτους

  • Τα διαγωνίσματα και τα Ωριαία Τεστ δεν συμπεριλαμβάνονται στις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας.

βψωβ