Γιάννης Καρυοφύλης

Γιάννης Καρυοφύλης

Χημικός
Παναγιώτης Μωραΐτης

Παναγιώτης Μωραΐτης

Μαθηματικός
Δημήτρης Τσάλης

Δημήτρης Τσάλης

Φυσικός
Ανοδος λεπτομέρειες