βιβλιοσειρές ΑΝΟΔΟΣ

Η “ΑΝΟΔΟΣ” διανέμει στους μαθητές της σύγχρονα βιβλία γραμμένα με μεράκι από τους ειδικευμένους καθηγητές που διαθέτει, με πλήρη θεωρία και μεθοδολογία ασκήσεων, αναφορά σε προηγούμενες αναγκαίες γνώσεις, τυπολόγια, ειδικά τεστ αξιολόγησης και λύσεις, πρωτότυπα διαγωνίσματα, θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών κ.ά. Τα βιβλία της ¨ΑΝΟΔΟΥ¨ αφορούν τα μαθήματα των σπουδών και της γενικής παιδείας και ανανεώνονται συνεχώς.

Γ' Λυκείου

Τα βιβλία της “ΑΝΟΔΟΥ” για την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Β' Λυκείου

Τα βιβλία της “ΑΝΟΔΟΥ” για την προετοιμασία των μαθητών για τις προαγωγικές εξετάσεις.

Α' Λυκείου

Τα βιβλία της “ΑΝΟΔΟΥ” για την προετοιμασία των μαθητών για τις προαγωγικές εξετάσεις.

Γυμνασίου - Κέντρου Μελέτης

Τα βιβλία της “ΑΝΟΔΟΥ” για την προετοιμασία των μαθητών για τις προαγωγικές εξετάσεις.