Γνωρίστε τους Καθηγητές μας

Γιάννης Καρυοφύλης

Γιάννης Καρυοφύλης

Χημικός

Καθηγητής Χημείας, μέτοχος των Φροντιστηρίων "ΑΝΟΔΟΣ". Πτυχιούχος του Χημικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 35ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία μέσα από όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Παναγιώτης Μωραΐτης

Παναγιώτης Μωραΐτης

Μαθηματικός

Καθηγητής Μαθηματικών, μέτοχος των Φροντιστηρίων "ΑΝΟΔΟΣ". Πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 35ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία μέσα από όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Δημήτρης Τσάλης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΗΣ

Φυσικός

Καθηγητής Φυσικής, μέτοχος των Φροντιστηρίων "ΑΝΟΔΟΣ". Πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Grenoble I (Universite Scientifique et Medicale de Grenoble, Maitrise des Sciences Physiques). 35ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία μέσα από όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Ηρώ Αντ. Κατσαμά

Ηρώ Αντ. Κατσαμά

Βιολόγος

Καθηγήτρια Βιολογίας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με εικοσαετή προϋπηρεσία. Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δέσποινα Λιόντη

Δέσποινα Λιόντη

Φιλόλογος

Φιλόλογος . Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Βάσσης Δημήτρης

Δημήτρης Βάσσης

Φυσικός

Καθηγητής Φυσικής. Πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 20ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία.

Χαρατζά Γεωργία

Γεωργία Χαρατζά

Βιολόγος

Καθηγήτρια Βιολογίας, Μέλος Εργαστηρίου τράπεζας φύλαξης βλαστοκυττάρων. Πτυχιούχος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου – Τμήμα Βιολογίας. Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής.

Ελισσάβετ Μαριάδου

Ελισσάβετ Μαριάδου

Φιλόλογος

Καθηγήτρια Ελληνικής και Ιταλικής Φιλολογίας. Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφικής - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Διδάκτωρ του Universita' di Salento. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Δημήτριος Χρήστου

Δημήτριος Χρήστου

Μαθηματικός

Καθηγητής Μαθηματικών – Ερευνητής. Διδάκτωρ Μαθηματικών του Πανεπιστημίου City University London, United Kingdom. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Tσουρουπάκη Έφη

Έφη Τσουρουπάκη

Φιλόλογος

Καθηγήτρια Φιλολογίας. Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κοντοσώρου Χαρά

Χαρά Κοντοσώρου

Φιλόλογος

Καθηγήτρια σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με δεκαεξαετή προϋπηρεσία στη διδασκαλία και με επιμόρφωση στις μαθησιακές δυσκολίες, στη δυσλεξία και στη ΔΕΠ-Υ. Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κωστόπουλος Βασίλης

Βασίλης Κωστόπουλος

Φυσικός

Καθηγητής Φυσικής. Πολυετής προϋπηρεσία στην διδασκαλία, 6ετής προϋπηρεσία στην εργαστηριακή άσκηση φοιτητών στα εργαστήρια Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΕΚΠΑ). Υποψήφιος διδάκτορας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του ΕΚΠΑ, πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πετρονικολός Αλέξανδρος

Αλέξανδρος Πετρονικολός

Πληροφορικός

Καθηγητής Πληροφορικής. Πτυχιούχος , BSc in Computer Science, κάτοχος Master of Science in Computer Information Systems Master in Business Administration Master of Science in Marketing Management.

Κουλουμπής Γιάννης

Γιάννης Κουλουμπής

Φιλόλογος

Φιλόλογος- Καθηγητής Ξένων Γλωσσών. Πτυχιούχος τμήματος Φιλοσοφίας ,Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος DEA (master) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. 16 ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία.

Κατερίνα Βελησσάρη

Κατερίνα Βελησσάρη

Οικονομολόγος

Οικονομολόγος - Καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών. Απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διδακτική στο Πανεπιστήμιο του Reading της Μεγάλης Βρετανίας με διπλωματική διατριβή στη «Διερεύνηση των μεθόδων που αναπτύσσουν και οξύνουν την κριτική σκέψη των μαθητών στα μαθήματα οικονομίας».

Σταματόπουλος Ανδρέας

Ανδρέας Σταματόπουλος

Μαθηματικός

Καθηγητής Μαθηματικών. Πτυχιούχος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Μαθηματικών. 12ετής εμπειρία στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Κυριαζοπούλου Σταυρούλα

Σταυρούλα Κυριαζοπούλου

Μαθηματικός

Καθηγήτρια Μαθηματικών. Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στον τομέα της Διδακτικής και Ψυχολογίας των Μαθηματικών. 12ετής εμπειρία στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Μουτζούρη Ανδριάνα

Ανδριάνα Μουτζούρη

Φιλόλογος

Καθηγήτρια - Φιλόλογος. Αποφοίτηση από τη φιλοσοφική σχολή Αθηνών - Τμήμα φιλολογίας, κατεύθυνση γλωσσολογικό.

Παρλίτση Νικολέτα

Νικολέτα Παρλίτση

Φιλόλογος

Καθηγήτρια - Φιλόλογος. Πτυχίο Φιλολογίας, με ειδίκευση στον τομέα Κλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.