Ενημέρωση Γονέων

Θεωρούμε ότι μία από τις προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας ενός φροντιστηρίου είναι η καλή σχέση – συνεργασία καθηγητών και γονέων. Πιστεύουμε ότι οι γονείς πρέπει να μας ενημερώνουν αλλά και να ενημερώνονται για τις επιδόσεις των παιδιών τους, αλλά και για ζητήματα ηθικής και ψυχολογικής στήριξης.

Για τον σκοπό αυτό έχουμε καθιερώσει τέσσερα (4) είδη ενημερώσεων:

  • τις διαδικτυακές,
  • τις δια ζώσης προγραμματισμένες,
  • τις δια ζώσης ενημερώσεις μέσω ραντεβού (Σάββατο) &
  • τις δια ζώσης έκτακτες.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Από το 2009 λειτουργεί η ηλεκτρονική ενημέρωση του γονέα για την πρόοδο του παιδιού του. Μέσω υπολογιστή και με την χρήση προσωπικού κωδικού, ο κάθε γονέας μπορεί να ενημερώνεται για την επίδοση του παιδιού του.
Στην ηλεκτρονική τάξη οι καθηγητές ενημερώνουν την καρτέλα του κάθε μαθητή. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει την βαθμολογία του σε γραπτά ολιγόλεπτα τεστ, την βαθμολογία του στα επαναληπτικά διαγωνίσματα και ένα μικρό σχόλιο από τον καθηγητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γίνεται δύο φορές το χρόνο. Οι γονείς – κηδεμόνες προσκαλούνται στο φροντιστήριο (μέσω e-mail) σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα και ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών, όπως αυτή έχει καταγραφεί έως τότε. Οι ημερομηνίες γίνονται γνωστές και με σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

Από τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα κάθε Σάββατο 12.00-13.00 κατόπιν ραντεβού*  θα βρίσκεται στην διάθεση σας ο Υπεύθυνος Σπουδών ώστε να μπορείτε να ενημερωθείτε για την επίδοση και πρόοδο των παιδιών σας.
* κλείστε το ραντεβού αρχή της εβδομάδας ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε όλο το ολικό που χρειαζόμαστε για την ενημέρωση σας.

Κατεβάστε το ενημερωτικό .pdf αρχείο

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το φροντιστήριο «ΑΝΟΔΟΣ» προβαίνει μερικές φορές σε έκτακτη ενημέρωση κάποιων γονέων-κηδεμόνων για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών που αφορούν τη σχέση κάποιων μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία.