ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  1. Κάθε θερινή περίοδος έχει διάρκεια 5 εβδομάδων, με αυξημένο πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας. Για την παρακολούθησή της απαιτείται εγγραφή του μαθητή και εξόφληση των διδάκτρων, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
  2. Κάθε χειμερινή περίοδος έχει διάρκεια 9 μηνών. Για την παρακολούθησή της απαιτείται εγγραφή του μαθητή (εφόσον δεν παρακολούθησε την αντίστοιχη θερινή περίοδο) και καταβολή των μηνιαίων διδάκτρων στο πρώτο 5ήμερο κάθε μήνα. (Αν, από κάποιο σοβαρό λόγο, υπάρχει αδυναμία καταβολής των διδάκτρων στις καθορισμένες ημερομηνίες, ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του ενημερώνει την Γραμματεία).
  3. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, ο μαθητής υποχρεούται στην καταβολή των διδάκτρων του μηνός κατά τον οποίο διέκοψε.
  4. Τα τμήματα του Φροντιστηρίου είναι ολιγομελή. Η συγκρότησή τους γίνεται από την Διεύθυνση του Φροντιστηρίου, με βάση την απόδοσή τους. Συνεπώς, αν κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατή η επανατοποθέτηση ενός μαθητή σε άλλο τμήμα και κατά την διάρκεια της φροντιστηριακής περιόδου, με την φροντίδα της Διεύθυνσης.
  5. Ημέρες αργίας του Φροντιστηρίου είναι οι ημέρες αργίας και των Δημοσίων σχολείων. Ειδικώς, οι διακοπές των Χριστουγέννων στο Φροντιστήριο διαρκούν από 24/12 έως 2/1, ενώ οι διακοπές του Πάσχα διαρκούν από την Μ. Πέμπτη έως και την Τρίτη του Πάσχα.
  6. Οι μαθητές και οι διδάσκοντες οφείλουν να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας του Φροντιστηρίου. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών, εκτός και αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
  7. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτών και τροφίμων καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων.
  8. Ο σεβασμός στις εγκαταστάσεις, η ευγένεια στη συμπεριφορά, η ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων, η συνεχής προσπάθεια και η συμμετοχή στις προγραμματισμένες γραπτές εξετάσεις – τεστ – διαγωνισμούς, είναι στοιχεία τα οποία απαιτούνται και πρέπει να χαρακτηρίζουν τους μαθητές του Φροντιστηρίου “ΑΝΟΔΟΣ”.
  9. Η Διεύθυνση του Φροντιστηρίου “ΑΝΟΔΟΣ” διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μέρος του παραπάνω κανονισμού, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει “τμήμα” σε κάποιο μαθητή ή ακόμη και να τον διαγράψει από το φροντιστήριο, αν διαπιστωθεί ότι με τις επιδόσεις του ή με τη συμπεριφορά του αποτελεί τροχοπέδη για την πρόοδο του συνόλου.