Παροχές Φροντιστηρίου

Έμπειρο προσωπικό

Έμπειρο επιτελείο καθηγητών με πολυετή πείρα, γεμάτοι όρεξη και αγάπη. Μπορούν με το μεθοδευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές.

Ευρύχωρες Αίθουσες

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι ευρύχωρες, καθαρές και σχεδιασμένες να προσφέρουν ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό

Προσφέρουμε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ώστε ο κάθε μαθητής να καλύψει τα κενά του και να τελειοποιηθεί στο μάθημα που έχει επιλέξει.

Συνάντηση Γονέων

Οι ατομικές συναντήσεις εξυπηρετούν την ενημέρωση των γονέων για την προσωπική πρόοδο κάθε παιδιού. Η συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του έργου μας. Οι γονείς δικαιούνται να έχουν σαφή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.

Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

Δίνουμε μεγάλη σημασία στα διαγωνίσματα των μαθητών μας. Έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και γίνονται κάθε δεύτερη Κυριακή με 3ωρη διάρκεια για την Γ λυκειου και 2ωρη για τις υπόλοιπες τάξεις.

Διαδικτυακά Διαγωνίσματα

Ο μαθητής εξετάζεται ηλεκτρονικά με τεστ αντικειμενικού τύπου που δημιουργούνται από τους καθηγητές του, από Τράπεζα Θεμάτων, η οποία αποτελείται από περισσότερες από 10.000 ερωτήσεις στα μαθήματα που παρακολουθεί.

Ηλεκτρονική Ενημέρωση

Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ενημέρωσης δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης για τις επιδόσεις των μαθητών και μέσω του διαδικτύου όλο το 24ώρο.

Ενισχυτικά Μαθήματα

Οι καθηγητές ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών καθορίζουν επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα για εμβάθυνση των γνώσεων όπου κρίνει απαραίτητο.
Χώρος Για Μελέτη

Ο μαθητής μπορεί να επικοινωνήσει με το φροντιστήριο και να του παρέχεται ειδικός χώρος για να μπορέσει να διαβάσει με ησυχία.