Πιστοποίηση Φροντιστηρίου
Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ¨ΑΝΟΔΟΣ¨ είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΑΠΟΦΑΣΗ: Φ.17.1/4343/2006) και αποτελεί πιστοποιημένο μέλος της ΟΕΦΕ.