Προγράμματα Σπουδών

Στην “ΑΝΟΔΟ” δημιουργούνται συνεχώς ΝΕΑ τμήματα σπουδών για όλες τις ΤΑΞΕΙΣ του Λυκείου και για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Κέντρο Μελέτης Γυμνασίου

Α' Τάξη ΝΕΟΥ Λυκείου

Β' Τάξη ΝΕΟΥ Λυκείου

Γ' Τάξη ΝΕΟΥ Λυκείου