ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

To κέντρο Αριάδνη δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Ψυχολογικής Υποστήριξης σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες.

Μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής, της πληροφόρησης και της υποστήριξης οι σύμβουλοι του κέντρο μπορούν να σας διευκολύνουν να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας, να συνειδητοποιήσετε τα δυνατά σημεία σας αλλά και εκείνα που χρειάζονται βελτίωση και να σας διευκολύνουν να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας, όπως αυτή της επιλογής σπουδών και επαγγέλματος.

 

Ατομικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πρόκειται για μία συμβουλευτική διαδικασία που απευθύνεται σε μαθητές της Γ γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου. Μέσα από τη διαδικασία αυτή στόχος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας είναι να βοηθήσει τον μαθητή να κατανοήσει τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του, ώστε να καταλήξει στην πιο κατάλληλη επιλογή κατεύθυνσης και σπουδών.


Ολοκληρώνεται σε τρεις συναντήσεις.

1η συνάντηση:

  • Συνάντηση με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας.

  • Συζήτηση για τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, το σχολείο, κτλ,


2η συνάντηση:

  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων Επαγγελματικού Προσανατολισμού υπό την καθοδήγηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας.


3η συνάντηση:

  • Παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ του μαθητή.

  • Εξατομικευμένη έκθεση στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το προφίλ τον μαθητή και προτείνονται σχολές και τμήματα που προσφέρονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ταιριάζουν με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του.


Ατομικό Πρόγραμμα Πληροφόρησης γκι τις Σπουδές και την Αγορά Εργασίας.

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων, οι οποίοι προβληματίζονται για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Μέσα από τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει ενημέρωση:

  • για τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

  • για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας

  • για τις επαγγελματικές διεξόδους

  • για τις μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια